Jaima Laxmi Techno Center Pvt. Ltd.

Laboratory in Pokhara
Pokhara Industrial District, Pokhara
Header image for the site

Updates

अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त (ISO 17025: 2017 NABL Certified )खाद्यपरिक्षण ल्याव सम्बन्धि जानकारी
यस जयमा लक्ष्मी टेक्नो सेन्टर प्रा. ली. को अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याववाट विभिन्न खाद्यवस्तुहरु तथा प्रशोधित पानीको नमुना परिक्षण सेवा संचालन भैरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहान्छौं। हाम्रो यस...

Read More
Call now

Testimonials

7 months ago
Great Food Lab in Pokhara
Honeybunny
a year ago
A grade laboratory with fully reliable testings
- Diccha S
2 years ago
NABL accredited Food and water testing Laboratory in Gandaki Region.
- Saroj B

Contact Us

Contact

Call now
  • 061-530566

Address

Get directions
Pokhara Industrial District
Pokhara 33700
Nepal
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.